God en de pandemie

God en de pandemie

Tom Wright onderzoekt deze reacties op het virus en vindt dat ze tekortschieten. In plaats daarvan nodigt hij ons uit om na te denken over een andere manier van kijken en reageren – een manier die put uit de leringen en voorbeelden van de Schrift en vooral over de manier van leven, denken en bidden die Jezus ons heeft geopenbaard.

Nicolas Thomas (Tom) Wright (1948) was bisschop in de Anglicaanse Kerk in Engeland. Vervolgens werd hij onderzoeks-hoogleraar Nieuwe Testament en Vroege Kerk aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland en aan de Universiteit van Oxford. Tom Wright is auteur van meer dan 80 boeken en staat in academische en theologische kringen hoog aangeschreven. Hij schrijft over theologie en het Christelijk leven en de relatie daartussen. Hij pleit voor een Bijbelse herwaardering van theologische zaken als rechtvaardiging, wijding van vrouwen en populaire Christelijke opvattingen over het leven na de dood.

terug