Zangers gevraagd Week van Gebed 2020 Zangers gevraagd Week van Gebed 2020
Op zondag 19 en 26 januari 2020 zijn in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen Oecumenische vieringen in de Katholieke kerk in Montfoort en in ’t Kruispunt. In beide vieringen is dominee Rianne van der Nagel­- Meter voorganger. 
Aan deze vieringen zal medewerking worden verleend door een gelegenheidskoor.
Dit koor gaat oefenen op donderdag 16 januari van 19.00 tot 20.00 uur in de Kleine Johannes in Montfoort onder leiding van dirigent Hans Hulsink. 
De meerstemmige liederen zullen tijdens de Oecumenische Dienst op 19 januari in Montfoort worden uitgevoerd. Een week later, op 26 januari, werkt in Linschoten een gelegenheidskoor mee aan de Oecumenische viering. Montfoortse zanger(s)/essen worden uitgenodigd om in ‘t Kruispunt de gemeentezang te ondersteunen. Omgekeerd zijn mensen uit Linschoten van harte welkom in Montfoort.

Werkgroep Oecumene
terug