Week van gebed voor de Eenheid van Christenen.

Week van gebed voor de Eenheid van Christenen.
In deze week zijn er twee gebedsbijeenkomsten in Linschoten, die worden georganiseerd samen met vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente.
Op maandag 20 januari is om 19.00 uur een bijeenkomst in ’t Kruispunt en op woensdag 22 januari in gebouw De Wingerd, deze bijeenkomst begint ook om 19.00 uur. 
Op zondag 19 en 26 januari zijn Oecumenische vieringen in Montfoort en in ’t Kruispunt, waarin het thema ‘Buitengewoon’ centraal zal staan. 
Aan deze vieringen zal medewerking worden verleend door een gelegenheidskoor.
Dit koor gaat oefenen op 9 en 16 januari van 19.00 tot 20.00 uur in de Kleine Johannes in Montfoort onder leiding van dirigent Hans Hulsink.
De meerstemmige liederen zullen tijdens de Oecumenische Dienst op 19 januari in Montfoort worden uitgevoerd. 
Een week later, op 26 januari, werkt in Linschoten een gelegenheidskoor mee aan de Oecumenische viering. 
De Montfoortse zanger(s)/essen worden uitgenodigd om in ‘t Kruispunt de gemeentezang te ondersteunen. Omgekeerd zijn de mensen uit Linschoten van harte welkom in Montfoort.
terug