Wat is een gemeente? Wat is een gemeente?

Uit de classicale vergadering
Het spant erom. In de classicale vergadering is er nagedacht over kenmerken van gemeentezijn. Aan de ene kant zien we een krimpende kerk. In toekomstvisie verwoord in kerk 2025 wordt er zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid van witte plekken in ons land, plekken waar de protestantse kerk niet meer present is. Aan de andere kant zien we nieuwe kerkvormen ontstaan, zogenaamde pioniersplekken. Dat leidt tot vragen over gemeentezijn. In de synode wordt gediscussieerd over de vraag waar een gemeente minimaal aan moet voldoen om gemeente te zijn. Ter voorbereiding op de synode dacht ook de classis daarover na. In haar beleidsplan geeft de classis ruim aandacht aan de kleine gemeente. Zoveel mogelijk moet er in steden, dorpen en wijken kerken present zijn als stenen getuigenis van het evangelie. Waar een gebouw niet open gehouden kan worden, is ook andere presentie mogelijk. In de classis zeiden we, dat het geopende Woord de essentie is van gemeentezijn. De ambten zijn belangrijk. Maar desnoods kan het ook zonder ambt. Samen de Bijbel lezen. Daar gaat het allereerst om. Sommige leden van de classis waarschuwden tegen in zichzelf gekeerde groepen. Het besef moet levend blijven dat we lid zijn van de protestantse kerk. We zouden wel zonder regels kunnen. Maar regels en trouw aan regels kunnen de eenheid doen bewaren. Bovendien hechten we aan openbaarheid. Elke gemeente moet een open deur hebben, zodat de band met de maatschappij blijft bestaan. Ieder moet aan kunnen sluiten. We spraken niet over het missionaire karakter, maar impliciet ging het daar wel over in de discussie. Al met al pleitte de classicae vergadering voor maximale flexibiliteit als het gaat om gemeentezijn. Nu zijn we benieuwd hoe daar in de synode over verder gepraat wordt.

ds Trinette Verhoeven

terug