Historisch overzicht ontstaan Gereformeerde kerk Linschoten Historisch overzicht ontstaan Gereformeerde kerk Linschoten
Op de website GereformeerdeKerken.info verscheen onlangs een historich overzicht betreffende het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Linschoten. Via deze link is het verhaal te lezen.
 
Zangers gevraagd Week van Gebed 2020 Zangers gevraagd Week van Gebed 2020
Op zondag 19 en 26 januari 2020 zijn in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen Oecumenische vieringen in de Katholieke kerk in Montfoort en in ’t Kruispunt. In beide vieringen is dominee Rianne van der Nagel­- Meter voorganger. 
Aan deze vieringen zal medewerking worden verleend door een gelegenheidskoor.
Dit koor gaat oefenen op donderdag 16 januari van 19.00 tot 20.00 uur in de Kleine Johannes in Montfoort onder leiding van dirigent Hans Hulsink. 
De meerstemmige liederen zullen tijdens de Oecumenische Dienst op 19 januari in Montfoort worden uitgevoerd. Een week later, op 26 januari, werkt in Linschoten een gelegenheidskoor mee aan de Oecumenische viering. Montfoortse zanger(s)/essen worden uitgenodigd om in ‘t Kruispunt de gemeentezang te ondersteunen. Omgekeerd zijn mensen uit Linschoten van harte welkom in Montfoort.

Werkgroep Oecumene
 
Bijbellezen op de manier van de lectio divina Bijbellezen op de manier van de lectio divina

Bijbellezen op de manier van de lectio divina op 2 vrijdagen van 20,00 tot 21.00 uur in de veertigdagentijd in ‘t Kruispunt Linschoten (8 en 15 maart 2020) en op alle andere dagen in vele PKN en RK-kerken van de Drie-eenheidparochie in de regio.

lees meer »
 
Oecumenische Gebedsviering in de stijl van Taizé. Op zondagavond 22 maart hopen we in ’t Kruispunt w Oecumenische Gebedsviering in de stijl van Taizé. Op zondagavond 22 maart hopen we in ’t Kruispunt w
Op zondagavond 22 maart hopen we in ’t Kruispunt weer een Taizé viering te organiseren. Safe the date!
 
Week van gebed voor de Eenheid van Christenen.

Week van gebed voor de Eenheid van Christenen.
Van 19 tot 26 januari 2020 wordt weer de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen georganiseerd. Het thema dit jaar is ‘Buitengewoon’, geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid, zoals die omschreven wordt in het verhaal over de schipbeuk van Paulus in Handelingen 28. Het materiaal voor de vieringen is voorbereid door christenen uit Malta.
 
lees meer »
 
Oecumenisch collectedoel 2019 en 2020 Oecumenisch collectedoel 2019 en 2020
In de Oecumenische Viering van de 1e Advent in Linschoten is aan vertegenwoordigers van het hospice “De Mantelmeeuw” in Woerden een cheque van € 2400 overhandigd.
Dit bedrag is bijeengebracht door collectes in de oecumenische vieringen in ‘t Kruispunt, een bijdrage van 10% van de opbrengst van de kerkenveiling en een bijdrage van de oecumenische barbecue in augustus 2019. 
lees meer »
 
Expositie in ’t Kruispunt!

Expositie in ’t Kruispunt!
Onze kerk wordt een tentoonstellingsruimte. Zo’n 20 indringende kunstwerken zullen de hele maand februari bij ons te zien zijn. Deze zijn in opdracht gemaakt door professionele kunstenaars van het landelijke collectief ArsProDeo (KunstVoorGod). Ikzelf (Leo) mag deel uitmaken van de stuurgroep. Een internationale mensenrechtenorganisatie vroeg onze kunstenaars een werk te maken dat gaat over slavernij en bevrijding.
 
lees meer »
 
Kruispunt Project Koor enthousiast van start Kruispunt Project Koor enthousiast van start
Al weer een paar woensdagavonden oefenen ruim 30 zangeressen en zangers uit Linschoten en omstreken voor optredens van het Oecumenisch Kruispunt Project Koor. 
Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het koor. Wij zijn blij met de bijdragen, die wij ontvangen uit de beide geloofsgemeenschappen, die het mogelijk maken, dat wij weer kunnen gaan zingen.
Het koor gaat meewerken aan de Oecumenische Viering op 1e Advent, zondag 1 december 2019. Voorganger dan is Ds. Webbink. De viering begint om 10.00 uur.
Het Kruispunt Project Koor gaat ook meewerken aan de Katholieke Viering op Kerstavond dinsdag 24 december om 20.30 uur.
Er is samen met pastor Bernard Höfte een mooie viering voorbereid. 
De leiding van het koor is dit jaar in handen van Paul van der Zandt, de begeleiding op de piano is de eerste repetitieavonden verzorgd door Harriët Hoen. Eind november hoopt Caroline Leloux dit weer te kunnen gaan verzorgen.