Kerkenveiling groot succes! Kerkenveiling groot succes!
De zesde Kerkenveiling op zaterdag 6 april 2019 was weer een groot succes en stond in het teken van het jubileum ‘125 jaar ’t Kruispunt’. De kerkzaal was gezellig ingericht, alle plaatsen waren bezet. De verkoop werd ondersteund door een uitstekende beamer presentatie van de aangeboden artikelen. 
De totaal opbrengst was maar liefst € 14.000. Van dit bedrag gaat 10% , € 1400 naar Hospice de Mantelmeeuw in Woerden, het overige deel wordt besteed aan onderhoud van de kerk. Er waren ruim 125 kavels aangeboden door leden van de beide geloofsgemeenschappen en door goede gevers uit de plaatselijke middenstand. Onder leiding van de enthousiaste en creatieve veilingmeester, Teun Hoogendoorn, werden mooie bedragen ingezet en betaald; het geheel vond plaats onder het toeziend oog van notaris Udo Louwerens. 
 
Ronde Tafel 4 april Ronde Tafel 4 april