Collecteren tijdens online vieringen Collecteren tijdens online vieringen
Nu we geen ‘gewone’ kerkdiensten meer hebben, kunnen we ook niet meer collecteren zoals we gewend zijn. Gelukkig hebben wij sinds mei van dit jaar de mogelijkheid gekregen om digitaal collectegeld te geven. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van de GIVT app. In iedere ‘YouTube-dienst’ wordt er een QR-code gebruikt. Door deze code te scannen komt u automatisch in de app om de gift te kunnen geven. Ook zonder deze QR-code is het mogelijk om gebruik te maken van de GIVT-app. Dan kunt u eerst de bedragen per collecte selecteren. In de volgende stap kunt u uit een lijst  '’t Kruispunt Linschoten’ selecteren. 
 
Verder is het natuurlijk ook mogelijk om een collecte/gift direct over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerk. Dat kan natuurlijk ook naar het rekeningnummer van de diaconie of de ZWO. Hieronder staan de rekeningnummers:
 
NL72 TRIO  0379 6030 04   Protestantse gemeente 
NL83 TRIO  0379 5242 36   ZWO
NL20 RABO 0336 3061 64 Diaconie
 
Als u nog vragen heeft over het digitaal collecteren, dan kunt u contact opnemen met Paul Keereweer of Henk Kikkert.

De QR-code:
 
ZWO collecte ZWO collecte
Pinksteren is vanouds Zendingszondag. Daarom wordt er met Pinksteren aan de viering meegewerkt door leden van de Commissie ZWO. De ZWO-collecte is bestemd voor de landelijke actie van Kerk in Actie: ‘Help een stille Coronaramp voorkomen’. Mensen in Azië en Afrika hebben niet alleen te lijden onder het Coronavirus, maar hebben door de verplichte lockdowns geen werk, geen inkomen en geen eten. Er wordt in de Pinksterviering een Kerk in Actie-filmpje over dit thema vertoond. U kunt geld overmaken op het ZWO-banknummer NL 83 TRIO 0379.5242.36 van de Kommissie Zending-Werelddiakonaat-Ontwikkelingssamenwerking.
Elk jaar zijn we gewend om met Pinksteren de spaarpotten voor ons ZWO-projectland Guatemala in te nemen. Dat inleveren is dit jaar niet mogelijk. Wanneer we weer naar de kerk mogen, zullen we u laten weten, wanneer u de spaarpot kunt inleveren. Misschien kunt u ondertussen af en toe een extra bedragje in de spaarpot doen?
 
 
Online Paaschallenge 2020

Online Paaschallenge 2020
Vanuit de commissie Wij vieren was het idee ontstaan om met de jeugd van de Time Out en soos een Paaschallenge te doen. De paasnacht door, opdrachten uitvoeren door Linschoten met als afsluiting het bijwonen van de paaswake dienst. Helaas kon ook deze activiteit niet doorgaan, maar gelukkig kwam er al snel een bericht dat er een online versie zou komen.
lees meer »
 
Oproep voor alle muzikanten uit onze gemeente Oproep voor alle muzikanten uit onze gemeente
Normaal wordt er wekelijks een weeksluiting verzorgd in de Lindewaard door 't Kruispunt en de Hervormde Kerk. Maar deze is helaas tot nader order opgeschort. Nu kom Warno Ruting met een leuk idee om dit gat op te vullen. Het idee is om de komende zaterdagavonden vanuit de Hervormde Kerk een live stream te starten waardoor de mensen in de Lindewaard toch de weeksluiting kunnen meemaken. Van 20.00-20.30 uur is deze speciaal ingevuld voor de mensen in de Lindewaard, vanaf 20.30-21.30 uur kan iedereen kijken. Meekijken kan via:www.kerkdienstgemist.nl of www.hervormdlinschoten.nl

Het idee is om samen te werken tussen de twee kerken en daarom wordt er gezocht naar mensen die mee willen denken en/of mee willen doen. Heeft u een idee of wilt u mee doen? Geef u dan op bij mij Warno Ruting: warnoruting @hotmail.com

We hopen op een mooie samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Warno Ruting
 
 
Oecumenische Gebedsviering in de stijl van Taizé. Oecumenische Gebedsviering in de stijl van Taizé.
Op zondagavond 22 maart hopen we in ’t Kruispunt weer een Taizé viering te organiseren. Safe the date!