Ronde tafel gesprek 3 oktober Ronde tafel gesprek 3 oktober

‘ Kerken en het gemeentebestuur ‘

Na de succesvolle ‘Ronde Tafels’ vorig seizoen over samenwerking tussen de plaatselijke kerken en over de betekenis van de kerken voor het dorp wordt op donderdag 3 oktober 2019 weer een ‘Ronde Tafel’ georganiseerd in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg.

Inwoners van Linschoten, leden en besturen van de plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om samen spreken over de vraag: ‘Op welke terreinen kunnen de burgerlijke gemeente en de kerken in Linschoten samenwerken?’

Gasten zijn:  burgemeester Van Hartskamp-de Jong en wethouder Rensen.

De avond begint om 20.00 uur, na afloop is er een hapje en een drankje. De toegang is gratis.    

terug