Gemeenteavond 12 december Gemeenteavond 12 december
Aan alle leden van de Protestantse Gemeente te Linschoten,

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op D.V. donderdag 12 december 2019, aanvang 19.30 uur in ’t Kruispunt.

Tijdens het eerste deel van de avond behandelen we de begrotingen voor 2020. Dit deel van de avond is uitsluitend toegankelijk voor gemeenteleden Tijdens het tweede deel van de avond zal ds. Erick Versloot een lezing verzorgen. Alle belangstellenden van binnen en buiten de gemeente zijn daarbij welkom. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur: Begrotingen 2020
De begrotingen voor 2020 van het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en ZWO worden toegelicht. Daarbij heeft u gelegenheid om vragen te stellen. De begrotingen kunt u digitaal opvragen bij de scriba ().

20.15 uur: Koffie en inloop bezoekers voor de lezing

20.30 uur: Muzikale lezing over Dietrich Bonhoeffer door ds. Erick Versloot:
 
 
Kruispunt Project Koor enthousiast van start Kruispunt Project Koor enthousiast van start
Al weer een paar woensdagavonden oefenen ruim 30 zangeressen en zangers uit Linschoten en omstreken voor optredens van het Oecumenisch Kruispunt Project Koor. 
Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het koor. Wij zijn blij met de bijdragen, die wij ontvangen uit de beide geloofsgemeenschappen, die het mogelijk maken, dat wij weer kunnen gaan zingen.
Het koor gaat meewerken aan de Oecumenische Viering op 1e Advent, zondag 1 december 2019. Voorganger dan is Ds. Webbink. De viering begint om 10.00 uur.
Het Kruispunt Project Koor gaat ook meewerken aan de Katholieke Viering op Kerstavond dinsdag 24 december om 20.30 uur.
Er is samen met pastor Bernard Höfte een mooie viering voorbereid. 
De leiding van het koor is dit jaar in handen van Paul van der Zandt, de begeleiding op de piano is de eerste repetitieavonden verzorgd door Harriët Hoen. Eind november hoopt Caroline Leloux dit weer te kunnen gaan verzorgen.
 
Meezingen op Eerste Advent en Kerstavond in Linschoten Meezingen op Eerste Advent en Kerstavond in Linschoten
Het Kruispunt Projectkoor gaat weer van start. Net als vorig jaar zal een aantal mensen uit de Katholieke en Protestantse geloofsgemeenschap in Linschoten de komende maanden gaan zingen in het Oecumenisch Kruispunt Projectkoor 2018-2019.
De leiding is in handen van Paul van der Zandt, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Coroline Leloux. 
Het koor zal een bijdrage leveren aan de Katholieke viering op Kerstavond in ’t Kruispunt. Voor velen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook zal het koor meewerken aan de Oecumenische viering op 1 december in ’t Kruispunt.
Hoewel er al een behoorlijk aantal belangstellenden zijn, die willen gaan meewerken, kunnen we uiteraard versterking gebruiken. Het gaat daarbij vooral om alten.
Als je houdt van zingen, kom dan mee zingen in het projectkoor. Voor de Kerstviering oefenen we op zes woensdagavonden in ’t Kruispunt. De eerste keer op woensdag 6 november 2018 om 20.00 uur. 
Opgeven en meer informatie bij Jan van Vliet, Gert van Jaarsveld en Evert de Jong, dejongbakker @planet.nl
 
 
Jubileumboek ’t Kruispunt

Jubileumboek ’t Kruispunt
Vorige week zondag is het Jubileumboek met de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente Linschoten (1893 -2018) gepresenteerd. Het is mogelijk extra exemplaren te kopen. De prijs is € 10.- Ze zijn te koop in de Boekenkast in de hal van de kerk of bij Evert de Jong, dejongbakker @planet.nl; 416265.