Online Paaschallenge 2020

Online Paaschallenge 2020
Vanuit de commissie Wij vieren was het idee ontstaan om met de jeugd van de Time Out en soos een Paaschallenge te doen. De paasnacht door, opdrachten uitvoeren door Linschoten met als afsluiting het bijwonen van de paaswake dienst. Helaas kon ook deze activiteit niet doorgaan, maar gelukkig kwam er al snel een bericht dat er een online versie zou komen.
lees meer »
 
Oproep voor alle muzikanten uit onze gemeente Oproep voor alle muzikanten uit onze gemeente
Normaal wordt er wekelijks een weeksluiting verzorgd in de Lindewaard door 't Kruispunt en de Hervormde Kerk. Maar deze is helaas tot nader order opgeschort. Nu kom Warno Ruting met een leuk idee om dit gat op te vullen. Het idee is om de komende zaterdagavonden vanuit de Hervormde Kerk een live stream te starten waardoor de mensen in de Lindewaard toch de weeksluiting kunnen meemaken. Van 20.00-20.30 uur is deze speciaal ingevuld voor de mensen in de Lindewaard, vanaf 20.30-21.30 uur kan iedereen kijken. Meekijken kan via:www.kerkdienstgemist.nl of www.hervormdlinschoten.nl

Het idee is om samen te werken tussen de twee kerken en daarom wordt er gezocht naar mensen die mee willen denken en/of mee willen doen. Heeft u een idee of wilt u mee doen? Geef u dan op bij mij Warno Ruting: warnoruting @hotmail.com

We hopen op een mooie samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Warno Ruting
 
 
Wat is een gemeente? Wat is een gemeente?

Uit de classicale vergadering
Het spant erom. In de classicale vergadering is er nagedacht over kenmerken van gemeentezijn. Aan de ene kant zien we een krimpende kerk. In toekomstvisie verwoord in kerk 2025 wordt er zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid van witte plekken in ons land, plekken waar de protestantse kerk niet meer present is. Aan de andere kant zien we nieuwe kerkvormen ontstaan, zogenaamde pioniersplekken. Dat leidt tot vragen over gemeentezijn. In de synode wordt gediscussieerd over de vraag waar een gemeente minimaal aan moet voldoen om gemeente te zijn. Ter voorbereiding op de synode dacht ook de classis daarover na. In haar beleidsplan geeft de classis ruim aandacht aan de kleine gemeente. Zoveel mogelijk moet er in steden, dorpen en wijken kerken present zijn als stenen getuigenis van het evangelie. Waar een gebouw niet open gehouden kan worden, is ook andere presentie mogelijk. In de classis zeiden we, dat het geopende Woord de essentie is van gemeentezijn. De ambten zijn belangrijk. Maar desnoods kan het ook zonder ambt. Samen de Bijbel lezen. Daar gaat het allereerst om. Sommige leden van de classis waarschuwden tegen in zichzelf gekeerde groepen. Het besef moet levend blijven dat we lid zijn van de protestantse kerk. We zouden wel zonder regels kunnen. Maar regels en trouw aan regels kunnen de eenheid doen bewaren. Bovendien hechten we aan openbaarheid. Elke gemeente moet een open deur hebben, zodat de band met de maatschappij blijft bestaan. Ieder moet aan kunnen sluiten. We spraken niet over het missionaire karakter, maar impliciet ging het daar wel over in de discussie. Al met al pleitte de classicae vergadering voor maximale flexibiliteit als het gaat om gemeentezijn. Nu zijn we benieuwd hoe daar in de synode over verder gepraat wordt.

ds Trinette Verhoeven

 
Gebedsbijeenkomst Gebedsbijeenkomst

Iedereen is van harte welkom om stil of hardop mee te bidden. U of jij kunt gebedspunten doorgeven, liefst per mail, bij Lenny Oosterom lennyoosterom @hervormdlinschoten.nl tel: 06 -46491470

De volgende data voor de gebedsbijeenkomsten zijn:

15 april in de Wingerd

13 mei in ’t Kruispunt

17 juni in de Wingerd

15 juli in ‘t Kruispunt

16 september in de Wingerd

telkens van 19.00- 20.00 uur

 
Historisch overzicht ontstaan Gereformeerde kerk Linschoten Historisch overzicht ontstaan Gereformeerde kerk Linschoten
Op de website GereformeerdeKerken.info verscheen onlangs een historich overzicht betreffende het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Linschoten. Via deze link is het verhaal te lezen.
 
Oecumenische Gebedsviering in de stijl van Taizé. Oecumenische Gebedsviering in de stijl van Taizé.
Op zondagavond 22 maart hopen we in ’t Kruispunt weer een Taizé viering te organiseren. Safe the date!