Start gemengde gespreksgroep 2019-2020 Start gemengde gespreksgroep 2019-2020
In oktober en november houden we een boekbespreking over het bekende boek ‘De grote scheiding’ van C.S. Lewis.

'De grote scheiding' is een prachtig en klassiek geworden vertelling/allegorie over een reis van de hel naar de hemel. De hellebewoners maken per bus een uitstapje naar de hemel, maar niemand wil er blijven. Hemel en hel passen niet bij elkaar, net zomin als goed en kwaad.
C.S. Lewis blijft bij de kern van het geloof en maakt het bestaan van de hel en de hemel tot een onontkoombare realiteit.

Vervolgens gaan we in januari 2020 verder met een bijbelstudie over het boekje ‘Sterk en moedig als Jozua’ uitgegeven door het Evangelisch Werkverband.

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd? Mozes leerde hem de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. 
Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän, is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

Lijkt het je leuk om mee te doen met de gespreksgroep of wil je vrijblijvend een avond meekijken/meedoen? Je bent van harte welkom!
Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Dorsman of Eleonora Kikkert

dorsman @kpnmail.nl
eleonora.kikkert @gmail.com

Eerstvolgende datum is vrijdag 11 oktober, aanvang 20.00 uur. 
terug