Op weg naar Pasen in ’t Kruispunt Op weg naar Pasen in ’t Kruispunt
Zondag 1 maart 2020
Vanaf de eerste zondag in de 40-dagentijd tot Pasen wordt in de Kindernevendienst gewerkt aan het Bible Basics project ‘Tussen hemel en aarde ‘ van het Nederlands Bijbelgenootschap. De kinderen leren hoe Jezus in de Bergrede hemel en aarde bij elkaar brengt en ze horen verschillende verhalen, die hen uitdagen om dit ook zelf te doen. 
De kinderen krijgen een uitnodiging om de 40-dagentijd thuis mee te beleven.

Zondag 22 maart 2020
Zondagavond 22 maart 2020 wordt in ’t Kruispunt weer een Oecumenisch Avondgebed in de stijl van Taizé gehouden. Het Avondgebed wordt gekenmerkt door samenzang, Bijbellezing, gebed en stilte. Met elkaar zingen we bekende en minder bekende liederen uit Taizé. Thema is deze keer: “Onze Vader.”
De viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Linschoten. 
Medewerking wordt verleend door Cees de Heer, piano.
De viering begint om 19.00 uur

Donderdag 9 april 2020
Op Witte donderdag vieren we in ’t Kruispunt om 19.30 in de kring aan tafel de Maaltijd van de Heer. Voorganger is dominee Rianne van der Nagel- Meter. 
We gedenken Jezus’ laatste avondmaal, zijn leven en sterven en kijken verwachtingsvol uit naar Pasen. 

Vrijdag 10 april 2020
Om 9.30 uur is in ’t Kruispunt een kinderviering, die wordt georganiseerd door de leiding van de Kindernevendienst van onze gemeente en de leiding van de Zondagschool van de Hervormde Gemeente.
Het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen staan centraal. Alle kinderen uit Linschoten met hun (groot)ouders zijn welkom.

Om 19.30 uur is in ’t Kruispunt een oecumenische viering. Dominee Rianne van der Nagel- Meter is voorganger. De viering is voorbereid samen met de Oecumenische Werkgroep Linschoten. Het oecumenisch Kruispunt Project Koor werkt mee aan de viering. 

Zaterdag 11 april 2020
Om 19.00 uur is in ’t Kruispunt de Katholieke Paasviering van Licht en Water
Voorganger is : Gerard Vendrig 
Ook aan deze viering zal het oecumenisch Kruispunt Project Koor meewerken.

De Commissie ‘Wij Vieren’ organiseert in deze nacht een PaasChallenge voor de jeugd. Het draait om “ Meelopen met Jezus’ laatste nacht “, een lange nacht, waarvan niemand weet, wat er staat te gebeuren. De nacht wordt afgesloten met het bijwonen van de oecumenische Paaswake in ’t Kruispunt. 

Zondag 12 april 2020
Om 6 uur ’s morgen is op Paasmorgen een oecumenische Paaswake. Er wordt begonnen met een korte viering, aansluitend worden bloemen gelegd op de begraafplaats. Na een croissantje en een kopje koffie of thee maken we een wandeling rond het Linschoterbos en zien de zon opkomen. Terug in ’t Kruispunt staat een compleet Paasontbijt klaar.

Om 10 uur is de Paasviering in ’t Kruispunt. De klanken van de muziekgroep van Linfano roepen ons op om binnen te komen. 
We zingen veel met elkaar. Dominee Rianne van der Nagel-Meter is voorganger. 
In deze viering wordt het Kindernevendienstproject ‘Tussen Hemel en Aarde’ afgesloten.
Bij mooi weer kunnen we weer samen met Linfano buiten op het gras het “ U zij de glorie, opgestane Heer ” zingen.

Werkgroep Vieringen, 
Evert de Jong 
 
terug