Oecumenische paaswake 21-4 Oecumenische paaswake 21-4

We zingen onder piano begeleiding van Cees de Heer ‘ Zuivere vlam, verdrijf nu het licht de schaduw van de dood.‘ Gerard Vendrig spreekt een gebed uit. Jan van Vliet leest een deel van het Evangelie van Johannes. Aansluitend zingen we “De Heer is waarlijk opgestaan’. Dominee Rianne van der Nagel – Meter houdt een korte meditatie. We gaan met een bloem naar de begraafplaats. Het is inmiddels een beetje licht aan het worden. 

John Vendrig spreekt een gebed uit. We zingen met elkaar zingen ‘ U zij de glorie, Opgestane Heer.’ We leggen bloemen bij het houten kruis en bij graven van overleden- geliefden en gaan weer terug naar de kerk.

Er staat koffie en thee klaar. Teun Hoogendoorn heeft gezorgd voor paasbrood en croissantjes. Rond zeven uur vertrekken we voor een wandeling rond het Linschoter bos. Onderweg praten we met elkaar, staan in de kring bij het Huis te Linschoten, verwonderen ons over de stilte en de vogels. We luisteren naar teksten van singer-songwriter Stef Bos, paus Franciscus en Hayarpi Tamrazyan, het meisje uit de Bethelkapel in Den Haag.

Bij de Schapenlaan zingen we samen: “Dit is een morgen als ooit de eerste” (Lied 216)

Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde, waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

We vervolgen onze weg naar ’t Kruispunt en ontbijten samen. Daarna gaan sommigen huiswaarts, anderen maken zich op voor de Paasviering.

Evert de Jong. 

 

terug