Oecumenische kerkdienst in het teken van de week van het gebed Oecumenische kerkdienst in het teken van de week van het gebed
Deze viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Linschoten-Montfoort, met als thema: blijf in mijn Liefde. De voorganger is dominee Martha Verstoep van de Rank uit Montfoort. 

Gebed om eenheid
Heer Jezus, uw leven was één gebed, volmaakte eenheid met de Vader.
Leer ons door uw Geest te bidden zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk van liefde komen.
terug