Nieuwsbrief week 53/1 Nieuwsbrief week 53/1
KERRKDIENST
10 uur ds. P.J. Rebel uit Utrecht Organist: A. Grootendorst
Ouderling van dienst: Anton den Hartogh Koster: Jolanda/Petra

De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Diaconie

b. Kerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 4e kwartaal is bestemd voor het Bloemenfonds.


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Licht in mijn ogen (Lucas 2: 33-40)
Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: Het licht van de wereld

Crèche 29 dec. Henny/Lia en Marnic
              5 jan. Lieneke en Bart/Twan 


UIT DE GEMEENTE 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties i.v.m. haar verjaardag naar mevr. J. van Bodegom -Vonk.

Het BOEK van de MAAND DECEMBER:  Kerst doeboek ‘Een nieuwe koning’- Bijbel Basics Ned. Bijbelgenootschap (€ 4,94). 
Houd je van spelletjes, puzzels, verhalen en proefjes? Dan is dit doeboek echt iets voor jou! Ga op onderzoek uit: wat hebben de profeten uit het 
Oude Testament gezegd? En wat heeft dat met het kerstverhaal te maken? En heb je het doeboek uit? Test dan je kennis in de kerstquiz aan het einde van dit boek!
Een leuk doeboek voor kinderen vanaf 8 jaar voor in de Kerstvakantie. Info: Gusta de Jong-Bakker (tel. 416265) deboekenkastlinschoten @gmail.com Agenda:
Dinsdag 31 dec.  19.00 uur ds. A. van Alphen – Keizer uit Haastrecht Oudejaarsavond
Woensdag 1 jan.  10.30 uur  dhr. G. Vaneker uit Montfoort Oecumenische Nieuwjaarsviering
Zondag 5 jan. 10.00 uur  ds. M. Oskam- van Zwol uit De Bilt

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 20 uur bij
terug