Nieuwsbrief week 37 Nieuwsbrief week 37
Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.


KERKDIENST
10 uur ds. W. Koerselman uit Woerden
Orgel: P.H. Oskam

Ouderling van dienst: Irma Hilgeman
Koster: H. Dorsman 


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Kerk

b. Diaconie
De opbrengst van het kleine kerkje in het 3ekwartaal is bestemd voor inloophuis ’t Centrum in Woerden.


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.1 Samuël 6:1-13. Uitgekozen.
Samuël krijgt van God de opdracht een koning te zalven. Hij gaat naar het huis van Isaï en daar zijn zeven zonen. Maar zij zijn niet degenen die Samuël zoekt. Er is nog één zoon, buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald. Hij is het en Samuël zalft hem.

Crèche  8 sept. Heidi/Arjan en Lotte 
            15 sept. Laura en Benthe


UIT DE GEMEENTE. 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr. J. van Silfhout i.v.m. zijn verjaardag. 

Het Boek van de Maand SEPTEMBER is: ‘Wensen rondom de uitvaartdienst’, Ds. Joanne (€ 6,95)
Ieder mens, niemand uitgezonderd, krijgt vroeg of laat met verdriet en dood te maken. Praten over sterven is niet makkelijk. Daarom is het een moedig besluit om de keus te maken, na te denken over je eigen uitvaart of de uitvaart van een geliefde. Om daarbij te helpen heeft Ds. Joanne Greving van de Prot. Gemeente Beilen een boekje gemaakt, aan de hand waarvan je in gesprek kunt gaan over de uitvaartdienst. Het is een werkboekje, waarin je allerlei dingen kunt invullen en samen met mensen, die je lief zijn, over je wensen kunt praten.Info: Gusta de Jong-Bakker, tel. 41 62 65. 

Oecumenisch Gelegenheidskoor in de Vredesweek ( 22 tot 29 september 2019.)
Net als vorig jaar worden in het kader van de landelijke Vredesweek twee oecumenische vieringen georganiseerd op zondag22 september 2019 in Montfoort en opzondag 29 september 2019 in Linschoten. Voor de beide vieringen geldt: dezelfde liederen en liturgie, dezelfde voorganger. 
Ook wordt er medewerking verleend door een Oecumenisch gelegenheidskoor.
Belangstellenden, die willen meezingen in dit koor, worden uitgenodigd voor twee repetitie-momenten in Montfoort. De repetities onder leiding van Hans Hulsink vinden plaats in de Kleine Johannes ( het gebouw naast de Katholieke kerk van Montfoort ) op donderdag 12 en 19 september van 19.00 – 20.00 uur. 

Startzondag 2019
Op zondag 15 september vieren we in/rond ’t Kruispunt het begin van de activiteiten van onze gemeente in het seizoen 2019/2020. Dit doen we met onze startzondag, gericht op ontmoeting.
Om 10.00 starten we met een viering. Na deze dienst is er de keuze uit verschillende activiteiten, zoals spelletjes voor de kinderen, ontmoeting en gesprek, een fotopuzzeltocht door het dorp en een creatieve activiteit. Voor de jongeren gaan we helemaal ‘los’, want er wordt een heuse bijbelse escape room voor hen voorbereid in het kerkgebouw. Dat belooft spannend en misschien zelfs wel zenuwslopend te worden...
Na de activiteiten (dus zo rond 12.00/12.15 uur) willen we met elkaar lunchen. Voor broodjes, drinken, fruit en soep wordt gezorgd. Een ieder is van harte welkom om aan te schuiven en mee te eten!

Oecumenische Zomer BBQ 2019 voor de vijfde keer een succes.
Zondagmiddag 1 september was het vanaf 4 uur een gezellige drukte op de Nieuwe Zandweg. Op het pleintje voor ’t Kruispunt stonden de barbecues klaar. Veel mensen brachten lekkere zelfgemaakte gerechten mee. Om 5 uur opende opper-kok Teun Hoogendoorn de Oec. Zomer BBQ. Gerard Vendrig las een inhoudelijk verhaal voor over ‘samenwerken’, daarna legde Teun de ‘spelregels’ uit: naar hartenlust eten en drinken en na afloop een bijdrage deponeren in de melkbus voor het ‘Oecumenisch doel’ van dit jaar: Hospice De Mantelmeeuw in Woerden. Er waren twee bijzondere gasten aanwezig: Margriet Sijm en Dike Verwey, vrijwilligers bij De Mantelmeeuw. 
Een kleine 60 mensen genoten van het mooie weer, de lekkere vleessoorten en de zelfgemaakte toetjes, salades en andere gerechten. Er werden geanimeerd vakantieverhalen uitgewisseld en bijgepraat. Tegen het eind van de barbecue maakte de jury, o.a. bestaand uit de dames van De Mantelmeeuw, bekend, wie dit jaar de Vergulde Garde had gewonnen. De jury koos unaniem voor de cupcakesvan ds. Rianne. Zij kreeg van Gerard Vendrig de wisselbokaal uitgereikt. 
Rond 7 uur werd met vereende krachten opgeruimd. Daarna ging iedereen, na een gift in de melkbus te hebben gedaan, huiswaarts. In de giftenbus zat, na aftrek van de kosten, het mooie bedrag van € 500,-voor Hospice De Mantelmeeuw in Woerden.
Initiatiefgroep Oec. Zomer BBQ: Teun Hoogendoorn, Gerard Vendrig, Jan van Vliet, John Vendrig, Gusta de Jong-Bakker


Agenda:
Zondag 15 sept. 10 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter Startzondag
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bijnieuwsbrief @kruispuntlinschoten.nl


Zingt Gode Lof’,de Christelijk Gemengde Zangvereniging uit Linschoten viert dit jaar haar 95-jarig bestaan! 
Al jarenlang mogen zij wekelijks bij elkaar komen om te repeteren en deze liederen ook tijdens meerdere uitvoeringen per jaar ten gehore te brengen. Het genre wat ‘Zingt Gode Lof’ zingt, varieert van Christelijke moderne vlotte nummers tot bewerkingen van psalmen en aanbiddingsliederen. 
Vanwege dit jubileum is er op zaterdag 16 november een concert in ‘t Kruispunt te Linschoten. U kunt daar luisteren naar een muziekstuk bestaande uit meerdere delen die zeer afwisselend zijn in ritme en melodie. Er klinken ingetogen, triomfantelijke, feestelijke en ontroerende passages, die moeiteloos in elkaar overlopen. Doorgaans zingen wij vierstemmige liederen, maar in dit stuk zijn zesstemmige gedeeltes opgenomen. Hierbij worden we begeleid door een aantal musici en tevens werken er drie solisten mee. Een hele uitdaging voor het koor dat inmiddels alweer zeven jaar onder leiding staat van dirigent Alyde Touwen.

Muzikale gast is de Acapellagroep Double G. Onder het motto “Zes stemmen, één geluid” brengen zij o.a. gospels ten gehore.
U bent welkom op D.V. zaterdag 16 november vanaf 19.15 uurin ’t Kruispunt. Tot 19.45 uur staat daar koffie en thee klaar. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar wel is uw vrijwillige gift welkom. Wij verheugen ons op uw komst om deze mijlpaal met ons mee te vieren.
terug