Nieuwsbrief 17 mei Nieuwsbrief 17 mei
Online dienst zondag 17 mei 
Op zondag 17 mei komt er weer een nieuwe viering online op ons eigen YouTube kanaal (zoek op: Kruispunt Linschoten). In deze dienst gaat het over 'de regels' en staan de Tien Geboden centraal. De bijbeltekst uit Exodus 20: 1-17 wordt gelezen door Gerda van Vliet en het kindermoment is verzorgd door Lisa Landkroon-Keereweer. 

Hemelvaartsdag
Ook Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) kunt u online meevieren. In deze dienst leest Henk Kikkert voor ons uit Handelingen 1: 1-11 over de Hemelvaart van Jezus. En hij leest ook 2 passages uit de brief aan de Kolossenzen. In de meditatie gaat het over de betekenis van Hemelvaart voor ons leven nu. Er is ook een muzikale bijdrage van Tjeerd Kiers. 

Bericht van geboorte
We zijn blij en dankbaar dat we het mooie nieuws van de geboorte van Armano Jean kunnen delen. Hij is geboren op 5 mei. Armano is de zoon van Petra en Emiel Paasschens, en het broertje van Aran en Amarin. We wensen het gezin veel geluk toe en Gods zegen bij de opvoeding.

Kerkbloemen
Er gaan kerkbloemen ter bemoediging naar Marieke van der Ree.

Kindernevendienst  
Exodus 20:1-21  Tien keer beter
Op deze zondag staan we met de kinderen stil bij de Tien Geboden. In de woestijn geeft God Zijn volk deze tien woorden, als inspiratie voor een goed leven.

Versoepeling maatregelen coronacrisis
Per 1 juni zullen de beperkingen met betrekking tot de coronacrisis wijzigen. Vanaf die datum is het mogelijk om met 30 mensen een kerkdienst te houden. Vanaf 1 juli mag dat met 100 mensen. De kerkenraad zal de komende weken vergaderen om te kijken wat deze versoepeling van de maatregelen voor ons kerk-zijn en de kerkdiensten betekent. Dat vergt nog best wat denkwerk. We houden u op de hoogte.

Meditatief moment vanuit de Hervormde Kerk te Linschoten
Sinds ongeveer een maand zendt de Hervormde Kerk op donderdagavond om 19.30 uur een meditatief moment uit. Dit meditatief moment is in de plaats gekomen van de weeksluiting die altijd op zaterdagavond in de Lindewaard werd gehouden. 
Het is mooi dat nu niet alleen de bewoners van de Lindewaard kunnen luisteren en kijken, maar meer mensen de kans hebben om het meditatief moment te horen en te zien. 
Donderdag 7 mei heeft onze predikant Rianne van der Nagel-Meter het meditatief moment verzorgd.
Net als de kerkdiensten is het meditatief moment te vinden op de website kerkdienstgemist.nl of via de link KerkRadio of KerkTV op de site hervormdlinschoten.nl.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, is er geen meditatief moment. Dan is er ’s morgens een kerkdienst om 9.30 uur.

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bijnieuwsbrief @kruispuntlinschoten.nl
 
terug