Nieuws van ZWO

Nieuws van ZWO

We zijn getroffen door de berichten over de Tsunami-ramp in Sulawesi (Indonesië). We stellen de kerkenraad voor, om op 2 zondagen (7 en 14 okt.) een uitgangscollecte te houden. De opbrengst, € 400,- , gaat via Kerk in Actie als noodhulp naar Sulawesi.

We maken, in het kader van ‘125 jaar Kruispunt’, als ZWO plannen voor een bijzondere activiteit. We gaan waarschijnlijk volgend voorjaar een Guatemala-markt houden. Dit om informatie te geven over ons projectland en de verschillende projecten daar. U hoort daar meer over.

Recent is de postzegel/kaartenkist in de hal van de kerk weer geleegd. De inhoud is naar het verzamelpunt in Nieuwerbrug gebracht. Al vele jaren sparen mensen postzegels en kaarten voor de zending. Dit levert ieder jaar inkomsten op voor het werk van de zending. In de hal staat een grote houten kist met gleuven, waarin postzegels en kaarten kunnen worden gedaan. (Op het prikbord hangt een folder, waarin staat wat kan worden gebruikt.) In 2017 leverden de postzegels en kaarten het mooie bedrag van € 25.000,- op.

In oktober is de pot met buitenlands geld weer geleegd. Bij bezoek aan Schiphol is het munt- en papiergeld in de collectezuil gedaan. Deze keer gaat de opbrengst van het gedoneerde geld naar Amref Flying Doctors.    Overigens: de glazen pot, die in de hal stond voor het buitenlandse geld, is kapot gevallen. Heeft een van de gemeenteleden wellicht een grote glazen pot over??

terug