NBG nieuwsbrief 190 NBG nieuwsbrief 190

Expositie 400 jaar Statenbijbels
Vanaf 10 november 2018 t/m 29 mei 2019 is in Het Hof van Nederland in Dordrecht de tentoonstelling Te Kunst en Te Keur - 400 jaar Statenbijbels te zien. Op het plein voor Het Hof van Nederland zal een robotarm de complete Statenbijbel overschrijven. Een van de partners is het Nederlands Bijbelgenootschap.
Kijk op: www.hethofvannederland.nl voor meer informatie

Scheve Bijbel over recht doen
De Bijbel roept mensen op om recht te doen. Inspiratie daarvoor biedt de ‘Rechte Bijbel’, een themabijbel over gerechtigheid. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelde de schuin afgesneden Bijbel samen met Tear, IJM, Kerk in Actie, EO en Micha.
De Rechte Bijbel is een Bijbel in Gewone Taal waarin 650 teksten gemarkeerd zijn over gerechtigheid, aangevuld met een katern bijbelstudies en verdiepingsmateriaal.
De Rechte Bijbel is verkrijgbaar in de boekhandel en via shop.bijbelgenootschap.nl, prijs: € 29,50. Voor meer informatie zie: rechtebijbel.nl.

Geef een Prentenbijbel aan een kind in Haïti
Haïti is een eiland ter hoogte van Midden-Amerika. Het is een van de armste landen ter wereld. Er is veel politieke onrust en de criminaliteit is hoog. 70% van de bevolking is werkloos, 60% is analfabeet.
Deze Kerst wil het Nederlands Bijbelgenootschap 10.000 kinderen in Haïti een eigen Prentenbijbel geven. Een Prentenbijbel kost 5 euro.
Voor meer informatie en het geven van een gift : bijbelgenootschap.nl/haiti.

‘Laat het kerstverhaal niet ondersneeuwen’
Met als thema ‘Het wordt licht’ stelt het Nederlands Bijbelgenootschap allerlei creatieve en eigentijdse materialen beschikbaar om bewust naar het feest van Jezus’ geboorte toe te leven. Digitaal en op papier, voor gezinnen en alleenstaanden, voor kerken en kunstliefhebbers, voor ‘lichtzoekers’ en ‘lichtbrengers’ van alle leeftijden: Leesplan ‘Aanstekelijk’, het Inspire Adventspakket, uitdeelboeken voor kinderen en het Kerstproject Bijbel Basics.
Meer informatie: bijbelgenootschap.nl/laat-het-kerstverhaal-niet-ondersneeuwen/

Bijbelroute Rijksmuseum ‘Het Woord verbeeld’
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwierp in samenwerking met het Rijksmuseum een bijbelroute door het museum langs twaalf meesterwerken: ‘Het Woord verbeeld’.
Wie de bijbelroute wil volgen kan daarvoor een gratis gidsje aanvragen of downloaden, dat uitsluitend bij het NBG verkrijgbaar is. Voor NBG-leden en donateurs staan er in november een aantal gratis rondleidingen gepland met een gids. De route blijft ook na november beschikbaar.
Aanvragen van het gidsje kan via: bijbelgenootschap.nl/bijbelroute.

terug