Liturgie 14-7 Liturgie 14-7

Orde van dienst voor de overstapdienst op 14 juli 2019 

Voorganger: ds. Rianne van der Nagel-Meter
Pianiste: Esther Stigter

Welkom door ouderling van dienst
Kaars aansteken en tekst door Corné den Hartogh

Iedere dag van mijn leven,
Op de weg die ik zal gaan.
Kan ik op U vertrouwen, 
U zult altijd naast mij staan.
Uw licht zal op mij schijnen, 
U laat mij nooit alleen.

Openingslied [staand] Psalm 146: 1 en 3 
Stil gebed
Votum en groet
Gezongen drempelgebed NLB 130c / HemelHoog 44 / OTH 61 / Psalmen voor Nu 130
Introductie op de dienst

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing Lucas 10: 25-37
Lied ‘Toen ik naar mijn naaste zocht’ OTH 314: 1, 4, 5 en 6 
Gesprek met de kinderen
De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan naar de kindernevendienst

Lezing Psalm 121
Ik kijk omhoog naar de bergen. 
Wie kan mij helpen?

God kan je helpen,
God die hemel en aarde gemaakt heeft - 
die zal je bewaren.
Er blijft een weg
waarop je verder kunt gaan.

God is niet een mens
die in slaap valt.
God verliest je niet uit het oog.
Hij gaat met je mee en blijft bij je,
zo zeker als je eigen schaduw bij je blijft 

God zal je bewaren 
als de zon schijnt overdag
en ’s nachts als de maan schijnt.
Je raakt niet verloren
ook niet als het donker is.

God zal je bewaren 
bij alle stappen die je doet,
bij wat je moet loslaten
en bij wat je nieuw gaat beginnen - 
God zal je bewaren in eeuwigheid. 
tekst naar Johanna Klink 

Zingen: Psalmen voor Nu 121 (HH 40) 

Overweging

Muziek
Zingen‘Kom tot de Vader’ Opwekking 599
kinderen komen terug

Aanbieden van herinnering/cadeautje namens de kerk, door Marjon
Zingen Zegenlied van Sela Opwekking 710
Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het gezongen Onze Vader (NLB 1006) 
Collecte[ Kleinste kinderen worden uit de crèche gehaald onder het collecteren]
Slotlied[staand] : NLB 423 

Zegen

terug