Liturgie 19 januari Liturgie 19 januari
Liturgie Linschoten Zondag 19 januari 2020

Welkom en mededelingen
Aansteken van de paaskaars
Intochtslied Psalm 98: 2 en 4
Moment van stilte
Votum en groet

Drempelgebed 
Zingen Lied 981: 1 en 2
Inleiding op de dienst
Gebed
Lied 981: 4 en 5

Leefregel/Woord ter bemoediging
Hebr. 12: 1 t/m 3
Zingen 975: 1 en 3

Kinderen en gebed om de Geest
Zingen 314: 3
Lezing uit Jozua 2: 1-21
Hemelhoog 609 Machtig God, sterke Rots
Lezing uit  Matth. 1: 1-6
Ps. 90: 1

Overdenking
Hemelhoog 56: 1 t/m 5

Gebeden
Slotlied Nieuwe Liedboek 969
Zegen 
terug