Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021
‘Wij moeten nu laten zien hoe wij kerk willen zijn!
Kerkbalans is een actie die direct het hart van u als gemeentelid van de Protestantse Gemeente te Linschoten raakt. De inzameling helpt ons een unieke positie in de dorpsgemeenschap Linschoten in te nemen en ons geloof en onze waarden uit te dragen. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.

Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat in ‘t Kruispunt plaatsvindt: het omzien naar ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in het dorp: koren, gespreksgroepen, gebedsbijeenkomsten, jeugdwerk. De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan ‘t Kruispunt dit unieke perspectief blijven uitdragen.

Binnenkort start Kerkbalans 2021 en vragen wij als Protestantse Gemeente te Linschoten een vaste vrijwillige bijdrage voor het komend jaar. Voor het komend jaar is er een extra zorg: de begroting toont een tekort, omdat de kosten zijn gestegen en de inkomsten uit o.a. collecten en verhuur door de coronacrisis zijn gedaald. Maar er is ook hoop: als ieder lid van de kerk bijdraagt aan Kerkbalans 2021 of zijn/haar bijdrage met 5% verhoogt, wordt het begrotingstekort gedicht.

ZWO
Uiteraard willen we bij de kerk van morgen niet alleen denken aan onze eigen gemeente(leden). Ook andere plaatsen en mensen binnen Nederland hebben onze steun nodig. Naast de hulp die we landelijk kunnen bieden via de diaconie, richt de commissie ZWO zich op de naaste ver weg. Met uw giften van afgelopen jaar konden veel projecten worden ondersteund in landen waar de leefsituatie (veel) minder welvarend is dan in ons land en kon noodhulp worden geboden aan gebieden die zwaar getroffen werden door conflicten of natuurgeweld. Om ook in 2021 weer onze verantwoordelijkheden in deze wereld waar te kunnen maken, verzoeken wij u vriendelijk om een bijdrage te geven voor het werk van ZWO.
terug