Gezocht: coördinator organisten/pianisten/muzikale begeleiding Gezocht: coördinator organisten/pianisten/muzikale begeleiding
Het is de bedoeling dat je per halfjaar een rooster opstelt van muzikale begeleiders. Daarvoor heb je meestal contact via de mail of telefonisch met de “vaste” organisten/pianisten, om in overleg met hen te komen tot een rooster. Maar je kan natuurlijk ook nieuwe bronnen aanboren. De te besteden tijd valt op zich mee. Eens per halfjaar stel je het rooster op in overleg met de muzikanten. Dat vergt enige over- en weer sturen van mailtjes/telefoontjes wanneer wie wel/niet beschikbaar is. Dat resulteert in een definitief rooster wat vervolgens in de werkgroep vieringen wordt besproken. 
Het rooster voor 2020 is al volledig ingevuld. Dus je kunt in alle rust starten met het rooster voor het 1e halfjaar 2021. 
Als coördinator ben je ook lid van de Werkgroep Vieringen. Deze werkgroep vergadert ongeveer 3 á 4 keer per jaar. Daarin worden diverse zaken aangaande de kerkdiensten besproken, zoals het rooster van de predikanten, als ook het rooster van de muzikale begeleiders. Je staat er dus niet alleen voor; problemen kunnen altijd in deze werkgroep worden besproken en gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht. 
Heb je zin om deze taak op je te nemen of heb je vragen/ suggesties laat het weten aan Evert de Jong, voorzitter Werkgroep Vieringen, dejongbakker @planet.nl, 416265. Uiteraard kun je ook Cees de Heer vragen naar zijn ervaringen, ceesdeheer @hotmail.com.
terug