Gemeenteavond 12 december Gemeenteavond 12 december
Aan alle leden van de Protestantse Gemeente te Linschoten,

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op D.V. donderdag 12 december 2019, aanvang 19.30 uur in ’t Kruispunt.

Tijdens het eerste deel van de avond behandelen we de begrotingen voor 2020. Dit deel van de avond is uitsluitend toegankelijk voor gemeenteleden Tijdens het tweede deel van de avond zal ds. Erick Versloot een lezing verzorgen. Alle belangstellenden van binnen en buiten de gemeente zijn daarbij welkom. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur: Begrotingen 2020
De begrotingen voor 2020 van het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en ZWO worden toegelicht. Daarbij heeft u gelegenheid om vragen te stellen. De begrotingen kunt u digitaal opvragen bij de scriba ().

20.15 uur: Koffie en inloop bezoekers voor de lezing

20.30 uur: Muzikale lezing over Dietrich Bonhoeffer door ds. Erick Versloot:
 
terug