Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020 Gebruiksplan 't Kruispunt v2, 21 sep 2020
Het nieuwe gebruiksplan van ons kerkgebouw kunt u hier downloaden.

Addendum bij het gebruiksplan kerkgebouw ‘t Kruispunt te Linschoten
versie 02, 21 september 2020

Algemeen
De PKN adviseert de gemeenten zeer dringend om in oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst.
Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden.
Onlinevieringen hebben de voorkeur.
Ook wordt er geadviseerd om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Wij nemen als gemeente de adviezen van de PKN over. Deze adviezen zullen met ingang van zondag 11 oktober gehanteerd worden en aan de gemeenteleden via de mail kenbaar worden gemaakt.

Bovenstaande adviezen gaan voor de afspraken die in het gebruiksplan (versie 2) staan.
Zodra er nieuwe adviezen vanuit de overheid en de PKN komen zal het gebruiksplan worden aangepast, al dan niet door een nieuw addendum.

Hoofdstuk 2 Gebruik van het kerkgebouw
De huurders van ‘t Kruispunt zullen op de hoogte gebracht worden van dit addendum.
terug