Gebedsbijeenkomst Gebedsbijeenkomst

Iedereen is van harte welkom om stil of hardop mee te bidden. U of jij kunt gebedspunten doorgeven, liefst per mail, bij Lenny Oosterom lennyoosterom @hervormdlinschoten.nl tel: 06 -46491470

De volgende data voor de gebedsbijeenkomsten zijn:

15 april in de Wingerd

13 mei in ’t Kruispunt

17 juni in de Wingerd

15 juli in ‘t Kruispunt

16 september in de Wingerd

telkens van 19.00- 20.00 uur

terug