Gespreksgroep gemengd Gespreksgroep gemengd

Onze gespreksgroep komt 1x per maand bijeen op een vrijdagavond. Dit seizoen werken we uit het boekje ‘Het werk van Gods hand’ van Bram van Duinen, waarbij de volgende thema’s aan de orde zullen komen:
* Verwondering over God als Schepper,
* De schoonheid van de schepping
* Lofprijzing
* Gods naam die zich in de schepping verbindt aan de Thora
* Jezus Christus als oorsprong en doel van Gods schepping
* De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
De avonden worden door onszelf in tweetallen voorbereid en af en toe starten we de avond met een gezamenlijke maaltijd. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je een keertje meekijken? Op 12 oktober is onze eerste avond, je bent van harte welkom!
Voor meer informatie: gespreksgroepgemengd @kruispuntlinschoten.nl.

 
Bijbelstuff Bijbelstuff

Naar aanleiding van het boek 'In goed vertrouwen' hebben we het over de 12 artikelen van de geloofsbeleidenis. Wat geloven we nu eigenlijk, hoe zijn de 12 artikelen tot stand gekomen en wat betekenen ze nu nog voor ons? 
Voor meer informatie: bijbelstuff @kruispuntlinschoten.nl. 
 

 
25+ 25+

Voor meer informatie: 25plus @kruispuntlinschoten.nl

 
Mannengroep Mannengroep

De mannengespreksgroep komt eens in de twee weken bij elkaar in de kerk op woensdagavond om 20.00 uur.
Voor wat betreft de onderwerpen is het algemene gevoel dat het eigenlijk niet eens zo belangrijk is waarover het gaat. Voorop staat dat we praten en met elkaar tot geloofsverdieping komen.
In dit seizoen hebben we al op de eerste twee avonden gepraat over de vier Griekse begrippen die doorgaans met liefde vertaald worden, en over God en de pijn van Job.

Voor meer informatie: mannengroep @kruispuntlinschoten.nl.