Nieuwsbrief week 1 Nieuwsbrief week 1

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.


KERKDIENST  kleur: wit
10 uur ds. W. Koerselman uit Woerden
Pianiste: Esther Stigter

Ouderling van dienst: Irma Hilgeman
Koster: E. Stigter


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Diaconie

b. Kerk
De opbrengst van het kleine kerkje in het 4ekwartaal is bestemd voor het Bloemenfonds.


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Lucas 2: 25-40.Simeon en Hanna.
Het verhaal van Jezus begon in een stal op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou.

Crèche 30 dec. Henry/Lia en Marnic
6 jan. ?


UIT DE GEMEENTE. 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. G.N.A. de Heer-Nap i.v.m. haar verjaardag.

De kerkenraad is op zoek naar een enthousiast gemeentelid die als contactpersoon wil functioneren in de buitenwijk samen met Leo de Vos. 
Wil je precies weten wat er van je verwacht wordt neem contact op met Jolanda Dorsman of Marja Hoogendoorn.
Met vriendelijke groet, Marja Hoogendoorn

In 't Kruispunt zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers willen we graag bedanken. En dat doen we door het organiseren van een gezellige avond. Op zaterdagavond 19 januari 2019 zijn alle vrijwilligers welkom in 't Kruispunt. Bent u vrijwilliger? Noteer deze datum alvast in uw agenda. U krijgt binnenkort ook een persoonlijke uitnodiging.

Van de Penningmeester Nu het jaar 2018 bijna ten einde is, is het de tijd om de balans op te maken. Uit de administratie van de VVB blijkt dat een aantal toegezegde bedragen voor dit jaar nog niet ontvangen is. In totaal staat nog ongeveer € 6.500 open. 
Daarom van mij het vriendelijke verzoek, wilt u s.v.p. nagaan of u uw toegezegde bijdrage ook daadwerkelijk hebt overgemaakt? Bij voorbaat dank  voor uw medewerking! Paul Keereweer Penningmeester.

Filmavond 11 januari 2019
In het kader van 125 jaar ’t Kruispunt wordt op vrijdagavond 11 januari de kerkzaal een gezellige bioscoop, inclusief rode loper en popcorn. De film ‘ Pay it Forward ‘ is een inspirerend verhaal over de invloed, die je als persoon, kunt hebben om de wereld te veranderen, hoe jong of oud je ook bent. De film is bedoeld voor iedereen boven de 12 jaar. 
Toegang is gratis. 19.00 uur zaal open, 19.30 uur begin film. Vind je het leuk om te helpen met de techniek? Meld je dan even bij ons.
De jubileumcommissie. 


Agenda:
Maandag 31 december 19.00 uur ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk Oudjaarsavond
Dinsdag 1 januari 10.30 uur dhr. G. Vaneker Oecumenische viering
Zondag 6 januari 10 uur ds. Rianne van der Nagel-Meter

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij: nieuwsbrief @kruispuntlinschoten.nl

terug