Gemeenteavond 13 december Gemeenteavond 13 december

Aan alle leden van de Protestantse Gemeente Linschoten,


De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op D.V.
Donderdag 13 december 2018, aanvang 19.30 uur in ’t Kruispunt.

Tijdens het eerste deel van de avond behandelen we de begrotingen voor 2018. Wij zijn bijzonder blij u in het tweede deel een muzikale lezing te kunnen aanbieden. Alle belangstellenden van binnen en buiten de gemeente zijn daarbij welkom. Het programma van de avond ziet er als volgt uit.

19.30 uur:  Begrotingen 2018
Het eerste deel van avond is uitsluitend toegankelijk voor gemeenteleden. Daar worden de begrotingen van 2018 toegelicht. Daarbij heeft u gelegenheid om vragen te stellen. De begrotingen kunt u digitaal opvragen bij de scriba (scriba @kruispuntlinschoten.nl) of de zondagen voor de gemeenteavond meenemen uit de hal van de kerk.

20.15 uur:  Koffie en inloop bezoekers voor de lezing

20.30 uur:  Muzikale lezing “Ode aan de Synode” door ds. Erick Versloot

Vorig jaar hield Erick Versloot met veel succes een zeer mooie muzikale lezing over Maarten Luther. Dit jaar komt Erick terug met een nieuw actueel onderwerp: “Ode aan de Synode”.
Zeven maanden vergaderen politici, professoren en predikanten uit Groot-Brittannië, Zwitserland, de Duitse gebieden en de Republiek met elkaar in 1618 - 1619. Dat is nu precies 400 jaar geleden. Met als uitkomsten: de formulering van de Dordtse Leerregels en een nieuwe vertaling van de Bijbel: de Statenvertaling. Het was de eerste en enige internationale protestantse kerkvergadering in de vroegmoderne tijd. Veel Nederlanders hebben geen idee meer hoe ‘revolutionair’ de Synode van Dordrecht van 1618-1619 was. En hoe groot de invloed was op onze cultuur, op onze muziek en natuurlijk op het protestantisme.

Vanuit de synode trekken wij lijnen naar het hier en nu door zang en muziek onder leiding van predikant en muzikant Erick Versloot.

Het zal een bijzondere en mooie avond worden. Aarzel niet om iemand mee te nemen. Van harte aanbevolen.

Circa 21.45 uur: Napraten onder het genot van een drankje

Graag tot ziens!

terug