Impressie "Ronde tafelgesprek" 11 oktober j.l.

Impressie "Ronde tafelgesprek" 11 oktober j.l.

Alle aanwezigen werd gevraagd, wat zij waarderen en wat zij missen in de kerk(en)

In een ontspannen sfeer werden vaak aangegeven, dat er behoefte is om meer samen te werken, meer openheid naar elkaar maar ook naar het dorp.  Ook werd door meerderen genoemd, dat het goed is, dat er kerken zijn, waar elke week de Bijbel open gaat en waar de mensen gewezen worden op hun opdracht in de wereld.

Dominee Trinette Verhoeven, de classispredikant voor de PKN in de provincie Utrecht, kwam na de pauze aan het woord. Zij gaf aan, dat, wil de kerk blijven bestaan, twee dingen noodzakelijk zijn: vitaliteit en welbevinden. Ook is het zo, dat Linschoten de kerk nodig heeft. De kerk zal moeten zoeken naar raakvlakken op het terrein van zorg, onderwijs en cultuur.

In de discussieronde overheerste het gevoel van saamhorigheid en werd duidelijk, dat er behoefte is om concrete stappen te gaan zetten op het terrein van samenwerking. Dit samen optrekken betekent niet, dat de verschillen tussen de kerken verdwijnen, zo gaven enkele sprekers aan.

De vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen spraken uit, dat er bereidheid is om samen na te denken over het vervolg.

Dominee Rianne van der Nagel sprak afsluitend een dankgebed uit.

In het kader van 125 jaar ’t Kruispunt werd Anton den Hartogh, als vertegenwoordiger van de jubilaris, aan het eind van de avond gelukgewenst door Gerard Verdrig namens de Katholieke Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten en door dominee Bert van den Bosch predikant van de Hervormde Gemeente van Linschoten.

Na afloop bleven velen napraten over deze waardevolle avond.

Evert de Jong.

terug