Nieuwsbrief week 41 Nieuwsbrief week 41
Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.


KERRKDIENST
10 uur ds. P.J. Rebel uit Utrecht Israëlzondag
Orgel: J.A. Veenhoven

Ouderling van dienst: Eline Versloot
Koster: B .vd. Meulen


De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Kerk en Israël

b. Diaconie
De opbrengst van het kleine kerkje in het 4e kwartaal is bestemd voor het Bloemenfonds.

KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. 1 Samuël 24:1-23 Leve de koning! Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.

Crèche   6 okt. Esther en Marije
            13 okt. Henry/Lia en Lotte


UIT DE GEMEENTE
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr. W.H. Gielbert i.v.m. zijn verjaardag.

Jubileumboek ’t Kruispunt.
Vorige week zondag is het Jubileumboek met de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente Linschoten (1893 -2018) gepresenteerd. Het is mogelijk – zo lang de voorraad strekt - extra exemplaren te kopen. De prijs is € 10.-  Ze zijn te koop bij de Boekenkast in de hal van de kerk of bij Evert de Jong, dejongbakker @planet.nl; 416265. 

Het 
Boek van de Maand OKTOBER is: 
Bezielend leidinggeven’ door Anselm Grün - € 20,99.
Anselm Grün schreef weer een inspirerend boek: ‘Bezielend leidinggeven’. Dit is een boek voor leiders (v/m), die nieuwe wegen durven inslaan, met zelfkennis en met oog voor de talenten van medewerkers. Veel boeken over leidinggeven leggen het accent op efficiency en het succes van de organisatie. Ze gaan echter voorbij aan de mens achter de leidinggevende. Anselm Grün gaat uit van een ander ‘managementmodel’: de 1500 jaar oude Regel van Benedictus, die juist nu heel actueel is. 
Info: Gusta de Jong-Bakker, tel. 416265;deboekenkastlinschoten @gmail.com 

Gespreksgroep
Inmiddels is de (gemengde) gespreksgroep weer gestart en belooft het een inspirerend seizoen te worden.
In oktober en november houden we een boekbespreking over het bekende boek ‘De grote scheiding’ van C.S. Lewis.

'De grote scheiding' is een prachtig en klassiek geworden vertelling/allegorie over een reis van de hel naar de hemel. De hellebewoners maken per bus een uitstapje naar de hemel, maar niemand wil er blijven. Hemel en hel passen niet bij elkaar, net zomin als goed en kwaad.
C.S. Lewis blijft bij de kern van het geloof en maakt het bestaan van de hel en de hemel tot een onontkoombare realiteit.

Vervolgens gaan we in januari 2020 verder met een bijbelstudie over het boekje ‘Sterk en moedig als Jozua’ uitgegeven door het Evangelisch Werkverband.

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd? Mozes leerde hem de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. 
Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän, is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

Lijkt het je leuk om mee te doen met de gespreksgroep of wil je vrijblijvend een avond meekijken/meedoen? Je bent van harte welkom!
Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Dorsman of Eleonora Kikkert

dorsman @kpnmail.nl
eleonora.kikkert @gmail.com


Agenda:
Zondag 13 okt. 10 uur dhr. D. Gutter uit Baarn Werelddiakonaat- zondag
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:


LINNONTMOET JOU op haar GoodfeeLINN avond op woensdag 16 oktober !
Het thema is vriendschap en er zijn verschillende leuke workshops. Het wordt een mooie avond met veel ruimte voor gezelligheid en creativiteit. We starten om 20 uur en de activiteit duurt tot 22 uur.
Locatie is in de Brede Vaart en de toegang is gratis. Geef jezelf en je vriendin op via

Save the date: thema-avond gamen. 
Gamen is een nadrukkelijk onderdeel geworden van de culturele context waarin wij leven, niet alleen als middel tot vermaak, maar ook als tool om te informeren en te onderwijzen. Tegelijkertijd kunnen games vragen oproepen. Daarom organiseert de hervormde gemeente van Linschoten op 10 oktober een gemeente-avond over dit onderwerp. We hebben daarvoor kenner en ervaringsdeskundige dr. Frank Bosman uitgenodigd. Hij is als theoloog verbonden aan de Tilburg University en doet onderzoek naar het thema gamen in relatie tot religie. Hij kan er veel over vertellen, geeft regelmatig lezingen over de ins en outs van gamen en schreef er boeken over. 
Op de thema-avond hoopt dr. Bosman ons te informeren over de wereld van de games; wat gebeurt er in games, wat zijn evt. de gevaren, welke richtlijnen zijn er te geven aan ouders, welke spellen zijn wel/niet aan te raden, waar dreigt de verslaving? Natuurlijk is er ook gelegenheid eigen vragen te stellen.
Belangstellenden vanaf 12 jaar die meer over het onderwerp willen weten, zijn welkom. Het belooft een boeiende en leerzame avond te worden. De bijeenkomst begint om 19.30 in verenigingsgebouw De Wingerd, Kerkplein 7, Linschoten. 
Voor de liefhebbers twee boektitels; F. Bosman, Gaming and the Divine. A New Systematic Theology of Video GamesLondon: Routledge (2019), 978-1-138-57956-9, BP 115
F. Bosman, Spelen met God. Kleine theologie van videogamesBerne: Heeswijk (2018), € 24,90, 978-908-972-248-5

Zingt Gode Lof’, de Christelijk Gemengde Zangvereniging uit Linschoten viert dit jaar haar 95-jarig bestaan! 
Al jarenlang mogen zij wekelijks bij elkaar komen om te repeteren en deze liederen ook tijdens meerdere uitvoeringen per jaar ten gehore te brengen. Het genre wat ‘Zingt Gode Lof’ zingt, varieert van Christelijke moderne vlotte nummers tot bewerkingen van psalmen en aanbiddingsliederen. 
Vanwege dit jubileum is er op zaterdag 16 november een concert in ‘t Kruispunt te Linschoten. U kunt daar luisteren naar een muziekstuk bestaande uit meerdere delen die zeer afwisselend zijn in ritme en melodie. Er klinken ingetogen, triomfantelijke, feestelijke en ontroerende passages, die moeiteloos in elkaar overlopen. Doorgaans zingen wij vierstemmige liederen, maar in dit stuk zijn zesstemmige gedeeltes opgenomen. Hierbij worden we begeleid door een aantal musici en tevens werken er drie solisten mee. Een hele uitdaging voor het koor dat inmiddels alweer zeven jaar onder leiding staat van dirigent Alyde Touwen.

Muzikale gast is de Acapellagroep Double G. Onder het motto “Zes stemmen, één geluid” brengen zij o.a. gospels ten gehore.
U bent welkom op D.V. zaterdag 16 november vanaf 19.15 uur in ’t Kruispunt. Tot 19.45 uur staat daar koffie en thee klaar. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar wel is uw vrijwillige gift welkom. Wij verheugen ons op uw komst om deze mijlpaal met ons mee te vieren.
terug