Gebruiksplan 't Kruispunt

Gebruiksplan 't Kruispunt
Het gebruiksplan van ons kerkgebouw kunt u hier downloaden.
 
Collecteren tijdens online vieringen Collecteren tijdens online vieringen
Nu we geen ‘gewone’ kerkdiensten meer hebben, kunnen we ook niet meer collecteren zoals we gewend zijn. Gelukkig hebben wij sinds mei van dit jaar de mogelijkheid gekregen om digitaal collectegeld te geven. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van de GIVT app. In iedere ‘YouTube-dienst’ wordt er een QR-code gebruikt. Door deze code te scannen komt u automatisch in de app om de gift te kunnen geven. Ook zonder deze QR-code is het mogelijk om gebruik te maken van de GIVT-app. Dan kunt u eerst de bedragen per collecte selecteren. In de volgende stap kunt u uit een lijst  '’t Kruispunt Linschoten’ selecteren. 
 
Verder is het natuurlijk ook mogelijk om een collecte/gift direct over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerk. Dat kan natuurlijk ook naar het rekeningnummer van de diaconie of de ZWO. Hieronder staan de rekeningnummers:
 
NL72 TRIO  0379 6030 04   Protestantse gemeente 
NL83 TRIO  0379 5242 36   ZWO
NL20 RABO 0336 3061 64 Diaconie
 
Als u nog vragen heeft over het digitaal collecteren, dan kunt u contact opnemen met Paul Keereweer of Henk Kikkert.

De QR-code:
 
Communicatie: is uw emailadres al bekend? Communicatie: is uw emailadres al bekend?

Goede communicatie is onmisbaar ten tijde van een crisis. Een goed middel hiervoor is onder andere de email. Daarom vragen wij u om uw emailadres en mobiele telefoonnummer, als u dit heeft, te sturen naar de ledenadministratie van onze kerk. Op die manier kunnen we u bereiken met onze nieuwsbrief. Ook kunnen wij u dan snel informeren over belangrijke zaken. Zo zorgen wij dus dat we als kerk met elkaar verbonden blijven. 

Mocht u nog niet uw emailadres en mobiele telefoonnummer en mobiele telefoonnummer naar de ledenadministratie van de kerk gestuurd hebben, dan vragen wij u dit alsnog te doen. U kunt dit doen via ledenadministratie @kruispuntlinschoten.nl.

Bij voorbaat onze dank.
De kerkenraad 

 
Dagelijkse Taize vieringen Dagelijkse Taize vieringen
Er is sinds kort ook dagelijks een Taizé viering mee te beleven via internet.
De broeders komen niet meer in de grote kerk in Taizé samen, maar met een achttal broeders in het kleine kerkje.
Elke dag is er van 20.30 uur – 21.15 uur een uitzending van een viering via ‘live- stream’ op Facebook.